Organisatie
Bestuursleden:
Voorzitter
Corien Hoogenboom
Secretariaat
Conny Hagoort
Penningmeester
Dick van de Bunt
Coördinator
Derk Bogema
Coördinator
Marga Hoogenboom
Coördinator
Anneke Koffeman